Projectes de reg
Projectes de reg
Legalització de captacions
Estudis d'inundabilitat
Tramitació de la DUCA
Tramitació d'autocontrols
Escales de peixos
Projectes de dragatge
 
 
 

Elaborem projectes de reg, amb càlcul de les necessitats agronòmiques dels conreus i de la suficiència dels sistemes d'impulsió i distribució. Tramitem la petició de la concessió de cabal d'aigua davant l'Agència Catalana de l'Aigua, fent el seguiment de l'expedient fins a la seva finalització.

 


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com