Biomassa
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

Avantatges de la biomassa.

La substitució de calderes de gasoil convencionals per calderes de biomassa suposa un important estalvi econòmic. A nivell d'exemple, el preu del Kwh tèrmic en gasoil és aproximadament de 0,1 € mentre que en biomassa forestal d'estella és de 0,03 €, o sigui, tres vegades menys. Això és producte del poder calorífic del combustible i el seu preu de mercat. Així mateix, la biomassa en forma de pèl·let també representa un clar estalvi respecte el gasoil, amb un preu de 0,052 €/Kwh. En comparació amb el gas natural (0,058 €/Kwh) o l'electricitat (0,183 €/Kwh) segueix essent la biomassa l'energia més rendible.

Tot i que les calderes de biomassa són inicialment més cares que les de gasoil, en pocs anys estan amortitzades i, a partir de llavors, l'estalvi es fa real i, com s'ha vist, és molt important, fins als 70% respecte al gasoil.

Convé tenir present, d'altra banda, que la biomassa és una energia renovable (no limitada com els combustibles fòssils) i que té un balanç d'emissions de CO2 neture atès que tot el carboni alliberat a l'atmosfera en la combustió ja havia estat prèviament fixat durant el procés de fotosíntesi. Així mateix, amb l'ús de la biomassa es contribueix a la gestió forestal d'uns boscos cada dia més abandonats, alhora que es redueix notablement el risc d'incendi ja que es poden aprofitar productes de poca qualitat que, d'altra forma, segurament es quedarien al bosc per poca rendibilitat de la seva explotació.

Finalment, convé destacar que la biomassa és una energia que tenim a casa i que no depenem d'altres països, com pot ser el cas del gasoil o el gas natural. Aquesta autosuficiència permet no haver d'estar patint contínuament per l'augment desmesurat de preus d'energies exteriors ni per la possibilitat que, en un moment determinat, es pugui arribar a tallar el subministrament.

 

 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com