Refugis de fauna salvatge
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 
 

Tramitem la creació de refugis de fauna salvatge per evitar que es caci en una finca o àrea concreta. Complimentem anualment les memòries de seguiment sol·licitades.

 

 


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com